Ψηφιοποίηση δημοσιογραφικών κειμένων κι εργαλεία βελτίωσης της αναγνωσιμότητας

Η πλημμυρίδα ιστοσελίδων και αναρτήσεων που κατακλύζει το διαδίκτυο καθιστά επιτακτική την αξιοποίηση εργαλείων βελτιστοποίησης της αναγνωσιμότητας.