Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι εμπόρευμα

Είναι καιρός να τεθεί με ολοκληρωμένο τρόπο το αίτημα για ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο στην αποθήκευση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.