Αντικειμενικότητα, ΜΜΕ και εξωτερική πολιτική: η πατρίδα προηγείται της φιλοδοξίας!

Η εξουσία παραδοσιακά έχει το χρέος να κρύβει απ’ όλους μας τις πληροφορίες και εμείς έχουμε το χρέος να τις ξετρυπώνουμε και να τις ανακαλύπτουμε.