Ενημέρωση και εθνική ασφάλεια: Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται από το υπουργείο ως… κατάσκοποι  

Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι φίλοι με καμιά κυβέρνηση και καμιά εξουσία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδέχονται το ρόλο του «ενσωματωμένου» σε συστήματα, ακόμη κι όταν πρόκειται για θέματα άμυνας και ασφάλειας.