Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στα media και τους θεσμούς

Η τεχνολογία της εποχής μας αποτελούν το δυναμικό φέρον κύμα για την προπαγάνδα. Την ενισχύουν, της δίνουν την δυνατότητα διεύρυνσης σκοπών, ακροατηρίου, μέσων και διείσδυσης, με νέους τρόπους.