Είναι έτοιμη η δημοσιογραφία να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα; Ο Βασίλης Σωτηρόπουλος συζητά με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη

Δημοσιογραφία δεδομένων και προστασία δεδομένων καλούνται να προχωρήσουν χέρι με χέρι, επιλύοντας εσωτερικά πια τις εντάσεις. Θα τα καταφέρουν;