Γραμματσμός στα σχολεία

Όροι, ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις υπό το πρίσμα ενός σύγχρονου σχολείου

Η ανάπτυξη των νέων Μέσων επικοινωνίας έχει αναδιαμορφώσει ριζικά τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, ενώ ο γραμματισμός είναι αναγκαστικά και αναπόφευκτα γραμματισμός στα πολυμέσα.