Ενημέρωση και εθνική ασφάλεια: Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται από το υπουργείο ως… κατάσκοποι  

Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι φίλοι με καμιά κυβέρνηση και καμιά εξουσία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδέχονται το ρόλο του «ενσωματωμένου» σε συστήματα, ακόμη κι όταν πρόκειται για θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Γεωστρατηγική 2020

Συστάσεις γεωστρατηγικής για το 2020
Στον πυρήνα της στρατηγικής μας για το 2020 βρίσκεται η πρόκληση της Τουρκίας που εκμεταλλεύεται τις ροές των μεταναστών και προσφύγων προς τα νησιά του Αιγαίου

του Δημήτρη Τσαϊλά* Η εθνική ασφάλεια επιτυγχάνεται εξαιτίας της ικανότητας ενός έθνους να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις απειλές για την επιβίωση και τα συμφέροντά του υπό όλες τις πιθανές συνθήκες. Η επίτευξη εθνικής ασφάλειας εξαρτάται από την ύπαρξη εθνικής στρατηγικής η οποία ενσωματώνει πολιτικές, στρατιωτικές, οικονομικές και άλλες επιμέρους στρατηγικές, όπως εκείνες που σχετίζονται με κοινωνικά,…