Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι εμπόρευμα

Είναι καιρός να τεθεί με ολοκληρωμένο τρόπο το αίτημα για ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο στην αποθήκευση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου

Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου: ένα σύγχρονο πανοπτικόν

Φανταστείτε ότι ένα εξελιγμένο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου «σκανάρει» τις επιμέρους εκφράσεις του προσώπου σας, για να αποφανθεί για το συναίσθημά σας.

GDPR journalist

Η σύγχρονη προστασία προσωπικών δεδομένων και η νέα αποστολή της δημοσιογραφίας

Ο νέος κανονισμός GDPR στρέφεται εναντίον της αρχειακής λειτουργίας του Τύπου. Καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων που τον αφορούν!