Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εποχή του COVID-19: προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές

Αναφορικά με τις διδακτικές μεθόδους που ακολουθήθηκαν στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαφάνηκε ότι κυρίαρχη ήταν η δασκαλοκεντρική αντίστοιχη δηλαδή με την κυρίαρχη μέθοδο στις συμβατικές τάξεις.

Λογισμικό ιχνηλάτησης

Αμφίβολης αξιοπιστίας και… εχεμύθειας το λογισμικό ιχνηλάτησης

Η ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Big Data

Σκέψεις για τα Μεγάλα Δεδομένα: Ο Μεγάλος Αλλότριος

Οι εταιρίες που κυριαρχούν στο διαδίκτυο, δεν νοιάζονται για την ομορφιά του κόσμου. Τα κέρδη τους προέρχονται από τα δεδομένα που συγκεντρώνουν από τους πελάτες τους και την ικανότητά τους να κατευθύνουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά.

Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου

Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου: ένα σύγχρονο πανοπτικόν

Φανταστείτε ότι ένα εξελιγμένο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου «σκανάρει» τις επιμέρους εκφράσεις του προσώπου σας, για να αποφανθεί για το συναίσθημά σας.

Kamran Khan, BlueDot

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη μάχη με τον κορονοϊό (Covid-19)

Παρότι η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται εδώ και καιρό για τη διενέργεια προβλέψεων, για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα τέτοιας έκτασης.