Διαδικτυακές Κοινότητες και Ιατρική Αυθεντία: Το παράδειγμα μίας εθελοντικής ομάδας υποστήριξης θηλασμού στο Facebook

Μία μελέτη περίπτωσης του τρόπου με τον οποίον οι διαδικτυακές κοινότητες μπορούν να λειτουργούν ως αντιστάθμισμα απέναντι στην επίσημη ιατρική αυθεντία.

Emojis και κυβερνοψυχολογία: τι δείχνουν για τις σχέσεις των ανθρώπων;

Θα μπορούσαν τα emojis και τα emoticons να λειτουργήσουν ως νέα εργαλεία αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους στο ψηφιακό περιβάλλον; Σύμφωνα με την κυβερνοψυχολογία, η απάντηση είναι «ναι».