Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι εμπόρευμα

Είναι καιρός να τεθεί με ολοκληρωμένο τρόπο το αίτημα για ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο στην αποθήκευση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου

Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου: ένα σύγχρονο πανοπτικόν

Φανταστείτε ότι ένα εξελιγμένο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου «σκανάρει» τις επιμέρους εκφράσεις του προσώπου σας, για να αποφανθεί για το συναίσθημά σας.

Ανταπόκριση από το Χάμρα

Του Θανάση Καμπάνη | Μτφρ. Θάλεια Παύλου Μία ιογενής πανδημία δεν μπορεί να συγκριθεί με έναν πόλεμο. Καθώς, όμως προσπαθούσα να εργαστώ και να ζήσω μια εικονικά φυσιολογική ζωή στη Νέα Υόρκη σε συνθήκες COVID-19, έπιασα τον εαυτό μου να ανασύρει μνήμες από την εμπερία του ακούσιου εγκλεισμού μου στη διάρκεια των πιο βίαιων επιθέσεων…